Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrady a zámky v okolí ...

GrabštejnObrazek

Komplex budov byl zřízen v 16. století. Tehdy nový majitel Jiří ze Střelic přestavěl původní gotický hrad v renesančním slohu. Dnešní podobu této památky dotvářejí různé komplexy budov dolního a horního zámku, které obklopuje rozsáhlý park z roku 1818. V přízemí horního zámku se nachází kaple svaté Barbory, která je považována za zajímavý příklad renesance v českých zemích. Horní zámek je z důvodu rekonstrukce přístupný jen částečně. Kromě běžných prohlídek se zde konají různé kulturní akce, jako například výstavy a koncerty.

 

Frýdlant

ObrazekHrad, tyčící se nad městem, tvoří dva stavební celky - gotická pevnost a renesanční zámek. Od jejich zřízení ve 13. století byl komplex několikrát přestavěn. Celý areál obklopuje impozantní pevnost. Několik století patřil zámek rodině Biebersteinů, a když tento rod vymřel, přešla stavba do rukou rodiny Redernů. V jejich rukou byla do roku 1619, kdy se Christoph von Redern podílel na českém povstání proti Habsburkům. Za to byl odsouzen k smrti a jeho majetek byl konfiskován. Život si zachránil útěkem do ciziny. Zámek pak získal kníže Albrecht z Valdštejna, hlavní velitel císařských vojsk za třicetileté války. Christoph von Redern se nemohl smířit se ztrátou majetku a zámek několikrát obléhal. Záměk dobyli až Švédové.

I přes četné války zámek přežil a dnes zde můžeme obdivovat kompletně zařízené místnosti, výstavu uniforem, výzbroje a malířských motivů, které úzce souvisí s třicetiletou válkou a knížetem Albrechtem z Valdštejna.

 

SychrovObrazek

Krásný barokní zámek byl postaven na místě středověkého hradu v roce 1693 Lamottem z Frintropu, který měl zásluhy v císařském vojsku v boji proti povstání v Čechách. Na začátku 19. století zámek koupil Karol Alain Rohan, který musel po francouzské revoluci odejít do ciziny. Na rakouském dvoře byl jmenován vévodou a maršálem. Nový majitelé zámku, ze staré francouzské rodiny, podstatně přestavěli zámek v dekorativním romantickém slohu. Vnitřek zámku vyzdobili obrazy a zřídili park v anglickém stylu. V této době zámek navštívil známý skladatel Antonín Dvořák a našel zde inspiraci pro svoji hudbu. Nyní může zámek Sychrov se svým krásným vybavením, pěkným parkem a četnými předměty spojenými s Franciíí předčit zámky v údolí Rhony.

Záměk připravuje pro své návštěvníky kromě standardních prohlídek i projížďky kočárem po parku, sokolnické ukázky v dobových kostýmech, ukázky tradičních českých řemesel, koncerty, hudební festival "Dvořákův Turnov a Sychrov".

Pro skupiny turistů správa zámku připravuje komponované programy "Večer na zámku" a "Středověká hostina".

 

Lvová - záměk "Lemberk"

ObrazekPrvní zmínky o zámku jsou z roku 1241. Tehdejším majitelem byl svobodný pán Havel z Lemberka, jehož manželka - Zdislava z Lemberka - byla v roce 1907 kanonizována. Z původní stavby se do dnešního dne dochovalo velmi málo, protože v 16. století ztratila svoji původní obrannou funkci a byla změněna na renesanční zámek. Z této doby pochází malebný kazetový strop pohádkového sálu, ozdobený několika alegorickými obrazy. Další výrazná přestavba v raně barokním slohu začala v 17. stolení za vlády knížete z Valdštejna. Štukování z pozdější doby doplňuje dílo uchované do dnešní doby.

Svým návštěvníkům nabízí Lemberk expozici moderního uměleckého sklářství a především expozici věnovanou sv. Zdislavě, slavné světici tohoto kraje. Značné oblibě návštěvníků se těší i zde pořádané koncerty, výstavy a podobné akce.

 

Trosky

Díky svým dvěma charakteristickým věžím na protilehlých čedičových skalách seObrazek sopečnými kužely jsou Trosky nejznámější zříceninou hradu Českého ráje. Jedinečnou stavbu zahájil roku 1380 Čeněk z Vartenberka. Díky své výhodné poloze a důkladně zpevněnému obrannému valu byl hrad dobře chráněn a nebyl dobyt. Sloužil až do roku 1648, kdy byl obsazen císařskými vojsky za třicetileté války a zničil ho požár. Dnes je zřícenina přístupná turistům a za příhodného nočního počasí je její navícená silueta vidět do mnohakilometrové vzdálenosti. Z hradní věže se pak naskýtá krásný pohled do okolí.

 

Valdštejn

ObrazekNejstarší hrad Českého ráje byl zřízen roku 1250 známou rodinou Markvartů, ze které pocházel kníže Albrecht z Valdštejna, vrchní velitel císařských vojsk za třicetileté války. Po husitském hnutí se hrad stal sídlem loupeživých rytířů. Kolem roku 1582 byl hrad opuštěn a začal chátrat. Až v barokní době ožil jako poutní místo. V té době byly postaveny dva kamenné mosty s galerií soch a kaple svatého Nepomuka - pamětihodnost jedinčné hodnoty a krásy. Objekt je přístupný návštěvníkům.

 

Zákupy

Stavba impozantního renesančního zámku, který se i přes pozdější stavební úpravyObrazek uchoval do dnešní doby, začalo roku 1541 z popudu Zdislava Berky z Dubé. Na začátku 19. století přešel zámek do rukou toskánské linie Habsburků. Po porážce Napoleona I. byl zámek předán jeho synu "Orlíkovi" a byl mu propůjčen titul vévoda z Reichstadtu. V roce 1847 se zámek stal soukromým majetkem rakouského císaře Ferdinanda V., který si po abdikaci zvolil zámek zákupy za svoji letní rezidenci. Do této doby se datuje poslední přestavba ve druhém poschodí.

K nejzajímavějším prvkům patří bezesporu rokokové stropy malované Josefem Navrátilem a vybavení místností podle jeho rady, zejména mahagonový nábytek a nábytek ze dřeva ořechu. V zámku mohou návštěvníci navíc shlédnout největší nástěnnou a nástropní kolekci malířství 19. století.

 

Bezděz

ObrazekStavba královského hradu začala v roce 1264 za vlády Přemysla Otakara II. a byla ukončena po jeho smrti roku 1278. Skutečnost, že se hrad téměř nerozšiřoval, poukazuje na fakt, že sloužil především jako pevnost a jako královské sídlo. Je známa romantická báseň Svatopluka Čecha, která zmiňuje hrad v roce 1279, kdy zde byli drženi v zajetí Václav II. a jeho matka. Během hustiského hnutí sídlili na hradě katolíci. Jimi zdokonalená pevnost je chránila před nepřátelskými vojsky. Když se dostala do rukou rodiny Valdštějnů, byla přestavěna na klášter a poutní místo. V 19. století byl klášter uzavřen a stala se z něho romantická zřícenina. Stala se inspirací pro mnoho českých umělců, mimo jiné i pro nejznámějšího Karla Hynka Máchu.

Ve vysokém oválném sále, který dříve sloužil jako hodovní síň, je až mnohonásobná ozvěna. V zámku najdete expozici o historii, majitelích zámku a muzeum Sobotecka.

 

Sloup

Zámek byl postaven pravděpodobně na přelomu 13. a 14. stoeltí. Charakterické jsouObrazek místnosti vytvořené ve skále. Po třicetileté válce dostali hrad darem pousteníci a rozšiřovali ho. Tak vznikly tajuplné, temné místnosti, kde poustevníci žili o samotě, romatické zahrady s prvky křížové cesty a vinice nad zámeckou kaplí. Z příkazu císaře Josefa II. museli poustevníci zámek roku 1785 opustit. Ze zámecké budovy se staly malebné zříceniny s bludištěm místností a kobek. Dnes je zámek přístupný turistům.

 

Malá Skála "Vranov"

ObrazekZřícenina rytířského hradu na skále, přímo nad obcí Malá Skála, směrem na Turnov. Gotický hrad byl postaven na začátku 15. století, ale už na konci tohoto století nebyl obýván. Roku 1820 byla zřícenina hradu přestavěna na pantheon známých osobností, z čehož se však dochovaly pouze zbytky. Nyní se na vrcholu nachází neogotický kostel a skalní bludiště cest, mostů a jeskyní, přístupné návštěvníkům.

 
 

 

 
Kempy v ČR a SR Katalog Dokempu.cz - průvodce kempy ČR a SR Hotely, penziony a další ubytování v ČR, Hrádek nad Nisou http://www.top-ubytovani-liberec.com - Katalog Ubytování. Městské informační centrum Liberec cyklisté vítáni NAKOLE.CZ bazény, zastřešení Vánoční dárky Liberec.kamzanakupy.cz Katalog ubytování jižní Čechy